Yasmin Raya 40, Bogor, Jawa Barat 16113
+62 251 8575648
info@dekostindonesia.com

Category: inspirasi

Apartemen Kost Syariah Pertama dan Terbesar di Indonesia

Akad Istishna’

Akad istishna’ ialah salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan oleh para ulama’ sejak dahulu kala, dan menjadi salah satu solusi islami yang tepat dalam dunia perniagaan di masa kini. DEFINISI Akad Istishna’  ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2…
Read more

Memuliakan Bulan Haram

OlehSyaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Segala puji hanya milik Allah pencipta langit dan bumi, yang telah mengatur alam semesta dengan penuh hikmah, mengatur perjalanan siang dan malam sesaui kehendakNya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallamyang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju cahaya hidayah. Bertaqwalah…
Read more

Tetap Waspada

Sungguh miris rasanya jika shalat, puasa, tilawah Al Qur’an dan berbagai torehan emas ibadah yang berhasil kita rajut dengan kokoh selama bulan suci mulai terurai satu demi satu, lalu akhirnya kembali tercerai berai karena kelalaian kita di awal bulan Syawwal..Akhirnya semua yang kita perjuangkan selama Ramadhan berlalu begitu saja tanpa makna..Tetap waspada, saudaraku. .‏﴿٩٢﴾ وَلَا…
Read more

1
Assalaamu'alaykum, Bismillaah, saya tertarik info tentang Dekost Indonesia
Powered by